Specjalnie dla naszych klientów pozyskujemy towary wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach.

Polityka RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Hossa Cezary Górecki , 05-205 Klembów , Dobczyn ul. Wąska 14
2) Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: c.gorecki@hossa-stal.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat/lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Administrator danych osobowych