Specjalnie dla naszych klientów pozyskujemy towary wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach.

Zabezpieczanie wykopów

Strona główna > Zabezpieczanie wykopów

Niezbędnym etapem każdej inwestycji jest zabezpieczenie wykopów tuż przed rozpoczęciem robót budowlanych. Budowa szczelnego systemu zabezpieczeń jest bardzo ważna ze względów ekonomicznych, ale także bezpieczeństwa. 

Zabezpieczenia wykopów wykonywane są bardzo często z pojedynczego szalunku lub też całego zestawu i dobierane w zależności od rodzaju gruntu czy tempa przeprowadzonych prac. System ochrony wykopu musi wyróżniać się wzmocnioną konstrukcją, która zapewniać będzie ochronę zarówno gruntom, jak i osobom pracującym podczas wykonywania wykopu. 

Istnieje wiele metod, dzięki którym można zabezpieczyć wykopy głębokie przed osunięciem się, przepływem wód otwartych gruntowych czy też powierzchniowych. Zabezpieczenie wykopów zapewnia też stateczność ścianom wykopu. Wśród popularnych metod należy wymienić między innymi stawianie ścianek szczelnych, tak zwanych grodzic. Metodę tę można zastosować w różnych warunkach i daje niesamowite efekty w zabezpieczaniu wykopów. Z pewnością warto wymienić również stawianie ścianek berlińskich czy też zabezpieczenie wykopów palisadami z pali CFA. 

Firma Hossa-Stal zajmuje się produkcją różnego rodzaju grodzic między innymi gorącowalcowanych i zimnogiętych, a także pali szalunkowych, wyprasków. Elementy te świetnie sprawdzają się do zabezpieczania różnych wykopów. Zachęcamy do skorzystania z oferty.

Bezpieczeństwo na budowie: zabezpieczanie wykopów

Prawidłowe zabezpieczanie wykopów to gwarancja bezpieczeństwa pracowników i stabilności konstrukcji. Pomimo swojego znaczenia, jest to aspekt często niedoceniany, co prowadzi do licznych wypadków podczas robót budowlanych.

Stabilność wykopu jest zależna od kilku czynników, w tym od typu i warunków gleby, głębokości wykopu, kąta nachylenia ścian, obciążenia powierzchniowego oraz czynników atmosferycznych. Pierwszym krokiem w procesie zabezpieczania wykopu jest ocena gruntu. Grunt może być klasyfikowany jako stały, półstały lub luźny ‒ od jego rodzaju zależy wybór odpowiedniej metody zabezpieczenia.

Metody zabezpieczania wykopów ‒ ścianki szczelne

Ścianki szczelne, zwane również grodzicami, to jedna z popularniejszych metod zabezpieczania wykopów. Ścianki stosowane są przede wszystkim w trudnych warunkach gruntowych, w obecności wód gruntowych, w bliskim sąsiedztwie istniejących budynków lub infrastruktury miejskiej. 

Grodzice są strukturami pionowymi, które są wbijane lub wkręcane w ziemię na odpowiednią głębokość ‒ ma to zapobiec przenikaniu wody do wykopu lub zabezpieczyć wykop przed osunięciem. Ścianki mogą być wykonane z różnych materiałów, w zależności od specyficznych wymagań projektu. Proces budowy ścianki szczelnej składa się z kilku etapów.

Ścianki szczelne są nie tylko efektywne w zabezpieczaniu wykopów, ale mogą pełnić funkcję fundamentów lub ścian budynków, dzięki temu są rozwiązaniem wielofunkcyjnym. Choć proces instalacji jest skomplikowany i wymaga specjalistycznego sprzętu, to jest to metoda, która oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa w trudnych warunkach budowy.

Inne metody zabezpieczania wykopów 

  1. Oszalowanie – technika polegająca na budowie struktury wspierającej wykop w celu redukcji ryzyka osunięcia się ziemi. Materiały stosowane do oszalowania mogą obejmować stal, drewno lub plastik.
  2. Deskowanie ‒ polega na umieszczeniu desek wzdłuż ścian wykopu. Deski pomagają utrzymać ziemię na miejscu.
  3. Skarpy – metoda ta polega na ukształtowaniu zboczy wykopu pod odpowiednim kątem, co zapobiega osunięciom.
  4. Kotwienie – wykorzystuje kotwy wbijane w grunt, które zapewniają dodatkowe wsparcie i stabilizację wykopu.

Przy zabezpieczaniu wykopów, ważne jest również zapewnienie bezpiecznego dostępu dla pracowników, na przykład poprzez użycie drabin czy ramp ‒ powinny być dostępne w odległości nie większej niż 7,5 metra od każdego pracownika.