Specjalnie dla naszych klientów pozyskujemy towary wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach.

Montaż grodzic

Strona główna > Montaż grodzic

Usługa wbijaniu grodzic, montażu grodzic, wciskania grodzic.

Wbijanie grodzic

Wbijanie grodzic to najstarsza, a zarazem najprostsza metoda pogrążania grodzic, inaczej brus lub ścianek szczelnych w podłoże gruntowe. Do głównych zalet tego rozwiązania można zaliczyć niską awaryjność sprzętu oraz możliwość pogrążania brus praktycznie w każdych warunkach gruntowych.

Ścianki szczelne to stalowe kształtowniki, które znajdują swoje zastosowanie w między innymi zabezpieczeniu brzegów rzek, wzmacnianiu wałów przeciwpowodziowych czy oddzielaniu terenów zanieczyszczonych od pozostałych.

Metodę wbijania grodzic wykorzystuje się przede wszystkim na terenach niezurbanizowanych, a także podczas budowy różnego rodzaju dróg oraz obiektów kolejowych, gdyż prace te generują hałas. Technikę tę stosuje się również w przypadku zabezpieczenia wykopów dla podpór obiektów mostowych,.

Warto podkreślić, że grodzice, które są podczas montażu wbijane, wyróżniają się nieco lepszą nośnością niż na przykład brusy, które są wwibrowywane w grunt.

Montaż grodzic

Grodzice to konstrukcje oporowe, nazywane również ściankami szczelnymi. Składają się one z elementów, które zagłębiane są w gruncie. Grodzice wykonywane są z różnych materiałów: stal, PVC. Do najpopularniejszych należą ścianki wykonane z solidnej i wytrzymałej stali. Elementy te wykorzystuje się do zabezpieczenia uskoku terenu, montażu komór, głębokich wykopów.

Montaż grodzic polega na ustawieniu ich wzdłuż wykopu w taki sposób, aby się odpowiednio zazębiały. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie dodatkowych wzmocnień poprzez zastosowanie odciągów lub rozparć. Ścianki szczelne (grodzice) montowane są zwykle do gruntu na dwa sposoby: statycznie wciskarką lub dynamicznie młotem.

Najpierw należy wykonać zagłębienie ścianki, a następnie odpowiednio głęboki wykop. 

Wciskanie grodzic

Grodzice, ścianki szczelne lub brusy to stalowe kształtowniki, konstrukcje oporowe, które składają się z elementów zagłębianych w grunt. Wykorzystuje się je powszechnie do zabezpieczania wykopów budowlanych przed uskokiem czy napływem wód gruntowych. Grodzice buduje się poprzez wykorzystanie kilku metod, jedną z nich, tuż obok wbijania, jest wciskanie ich w ziemię.

Wciskanie grodzic stalowych jest jedną z rzadziej wykorzystywanych metod budowy ścianek szczelinowych, choć generuje najmniej hałasu i drgań, w porównaniu, np. ze wbijaniem konstrukcji lub ich wwibrowywaniem. Bez problemu zatem można wykorzystywać tę technikę nawet wtedy, gdy w pobliżu zlokalizowane są inne budynki lub prace wykonywane są w pobliżu podatnej na drgania infrastruktury podziemnej. Wciskanie grodzic wymaga jednak dużej precyzji oraz doświadczenia.

Jeśli prasy hydrauliczne, które wykonują pracę pogrążania ścianek, zostaną usytuowane w złym miejscu, proces może się nie udać. Urządzenie przemieszcza się samodzielnie po wcześniej pogrążonej przez siebie ściance, wciskając kolejne grodzice.