Specjalnie dla naszych klientów pozyskujemy towary wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach.

Ścianki szczelne

Strona główna > Ścianki szczelne

Zastosowanie ścianek szczelnych

Grodzice, czyli popularne ścianki szczelne to stalowe elementy, które świetnie sprawdzają się do utrzymania różnicy poziomu gruntu. Wykonane zostały z profili walcowanych, które zostały wyposażone w zamki na krawędziach. Ścianki mogą zostać wbijane, wwibrowywane lub wciskane, w zależności od potrzeby. Wykorzystuje się je do wykonania obudowy wykopów pod różne konstrukcje, np. parkingów, piwnic, pompowni, fundamentów. Ścianki szczelne świetnie sprawdzają się także podczas budowy falochronów, czy specjalnych przegród. Służą też do tworzenia barier dla przepływu wody gruntowej.

Montaż grodzic (ścianek szczelnych)

Najpierw należy zaprojektować odpowiednią głębokość, by móc zainstalować w niej grodzice. Elementy te montuje się wzdłuż planowanego obwodu danego wykopu. Ścianki te zwykle zazębiają się ze sobą, mogą zatem tworzyć ścianę obudowy tymczasowej, a nawet stałej danego wykopu. W niektórych wypadkach warto także zamontować kotwy, które będą przenosiły siły poziome. Ścianki można nabyć w różnych rozmiarach i kombinacjach wagowych. Zapraszamy do kontaktu.

Dostępne w naszej ofercie grodzice to szczelne ścianki wykonane z solidnej i wytrzymałej stali. Najczęściej wykorzystywane są do skutecznego zabezpieczania różnego rodzaju wykopów. Sprawdzą się zarówno w budownictwie przeciwpowodziowym, drogowym, jak i podziemnym.

 • redukowanie lub całkowite eliminowanie dopływu wody do wykopu,
 • podtrzymywanie ścian wykopu budowlanego,
 • zapobieganie takim zjawiskom, jak: kurzawka czy sufozja,
 • znaczące zwiększenie szczelności podłoża, co umożliwi wykonanie oraz umiejscowienie podstawy fundamentowej – niezależnie od rodzaju inwestycji (ścianki szczelne sprawdzają się szczególnie w przypadku budowli piętrzących wodę),
 • wzmacnianie nabrzeży, co jest niezbędne w budownictwie hydrotechnicznym,
 • zabezpieczanie podłoża fundamentów, co uchroni je przed samoczynnym wypłukiwaniem cząstek gruntu.


Dostępne w naszej ofercie grodzice to szczelne ścianki wykonane z solidnej i wytrzymałej stali. Najczęściej wykorzystywane są do skutecznego zabezpieczania różnego rodzaju wykopów. Sprawdzą się zarówno w budownictwie przeciwpowodziowym, drogowym, jak i podziemnym.

 • głębokość samego uskoku bądź wykopu, w którym prowadzone są prace budowlane,
 • rodzaj podłoża,
 • warunki wodno-gruntowe,
 • maksymalne obciążenie przekazywane na ściankę szczelną – jest to uzależnione od wartości prezentującej siłę parcia gruntu i wody na ściankę,
 • obciążenie naziomu oraz podłoża (w bezpośrednim sąsiedztwie stosowanego przez nas rozwiązania).

W zależności od powyższych czynników powinny być dobrane konkretne modele ścianek szczelnych. W naszej ofercie dostępne są ścianki jednokrotne i wielokrotne, podparte, utwierdzone w gruncie oraz niepodparte. W wyborze odpowiedniego rozwiązania na pewno pomogą również nasi eksperci.

Także w przypadku wyboru konkretnego typu należy liczyć się z rozbieżnościami przy montażu, które w oczywisty sposób będą wynikały z uwarunkowań terytorialnych. Doskonałym przykładem są tutaj ścianki podparte. Powinny zostać one wbite w grunt na taką głębokość, która zapewni im właściwe podparcie.

Możliwe jest wbicie na minimalną głębokość zapewniającą przegubowe podparcie lub głębokość gwarantującą utwardzenie w gruncie. Te modele, które zostaną umiejscowione głębiej, zostają następnie zgięte mniejszymi momentami. Mniejsze pozostają także reakcje w miejscach podparć, gdzie samo podparcie realizowane jest poprzez:

 • kotwy gruntowe,
 • rozpory

W przypadku ścianek szczelnych jednopodporowych, poziom samej podpory nie powinien przekraczać 1/3 wysokości ściany. Natomiast w przypadku konieczności umiejscowienia elementów kotwiących – zaleca się nie przekraczanie 4 m szerokości rozstawy (konkretne wartości powinny być uzależnione od wielkości samej ścianki szczelnej).

Najczęściej stosuje się następujące rodzaje ścianek szczelnych:

 • drewniane,
 • stalowe,
 • żelbetowe,
 • betonowe,
 • z pali (wykonywane w gruncie).