Specjalnie dla naszych klientów pozyskujemy towary wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach.

Wbijanie larssenów

Strona główna > Wbijanie larssenów

Grodzice Larssena to stalowe kształtowniki stosowane do budowy ścianek szczelnych (tzw. ścianka Larssena). Larsseny wykorzystuje się do zabezpieczania skarp, wykopów, fundamentów, uszczelniania nabrzeży, a także do budowy tymczasowych konstrukcji hydrotechnicznych (koferdamów) podczas przeprowadzania prac wodnych.

Ścianki szczelne składają się z profili układanych naprzemiennie, połączonych ze sobą za pomocą zamków lub dzięki spawaniu. Buduje się je poprzez wbijanie grodzic na odpowiednio przygotowanym do tego podłożu.

Wbijanie larssenów - zalety

Dlaczego warto zdecydować się na obudowę z larssenów wykonanych metodą wbijania? To przede wszystkim stosunkowo krótki czas budowy konstrukcji oraz niższy koszt niż np. w przypadku palisad żelbetowych. Obudowa wykonana z grodzic Larssena jest wytrzymała i bardzo szczelna, dzięki czemu zabezpiecza przed napływem wody gruntowej. Ze względu na niskie osiadanie gruntu, ścianka Larssena może być zamontowana nieopodal wykopu obiektów wrażliwych na osiadanie. Warto również nadmienić, że wbijanie larssenów nie wywołuje drgań, w związku z czym prace mogą być przeprowadzane w pobliżu istniejącej infrastruktury.

Wbijanie Larssenów

Wbijanie Larssenów to kolejna część naszych usług. Grodzice Larssen to rodzaj grodzic stalowych o specjalnej konstrukcji, które są szeroko stosowane w budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej. Elementy te wykorzystywane są przede wszystkim jako ściany szczelne, fundamenty czy opory brzegowe. 

Charakterystyka grodzic Larssen

Grodzice Larssen wyróżniają się unikalnym profilem, z dodatkowymi zakładkami na brzegach. Ta specjalna konstrukcja sprawia, że grodzice łączą się ze sobą w sposób szczelny i tworzą stabilne konstrukcje. Grodzice produkowane są z wysokiej jakości stali, która zapewnia wytrzymałość i długotrwałość.

Zalety grodzic Larssen

  • Szybkość montażu: Unikalny kształt oraz zakładki sprawiają, że grodzice Larssen można szybko łączyć ze sobą. Skraca to czas realizacji projektu.
  • Szczelność: Profile umożliwiają tworzenie szczelnych konstrukcji, które są niezbędne w przypadku realizacji projektów inżynierii wodnej.
  • Wytrzymałość: Stal, z której wykonane są omawiane elementy, zapewnia wysoką wytrzymałość na obciążenia oraz odporność na korozję.
  • Wielokrotne zastosowanie: Grodzice mogą być stosowane zarówno jako tymczasowe, jak i stałe konstrukcje. Po demontażu można je ponownie wykorzystać w innych projektach.

Zastosowanie grodzic Larssen

  • Budownictwo hydrotechniczne: Grodzice Larssen często są stosowane w budowie śluz, tam, falochronów oraz innych konstrukcji wodnych.
  • Infrastruktura transportowa: W budownictwie dróg, mostów czy tuneli grodzice pełnią rolę fundamentów, oporów brzegowych lub ścian oporowych.
  • Budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe: Grodzice Larssen mogą być wykorzystywane jako elementy konstrukcyjne budynków czy fundamentów.
  • Ochrona środowiska: Stosowane są również w celu ograniczenia migracji zanieczyszczeń w gruncie lub wodzie, tworząc bariery ochronne.