Specjalnie dla naszych klientów pozyskujemy towary wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach.

Wbijanie larssenów

Strona główna > Wbijanie larssenów

Grodzice Larssena to stalowe kształtowniki stosowane do budowy ścianek szczelnych (tzw. ścianka Larssena). Larsseny wykorzystuje się do zabezpieczania skarp, wykopów, fundamentów, uszczelniania nabrzeży, a także do budowy tymczasowych konstrukcji hydrotechnicznych (koferdamów) podczas przeprowadzania prac wodnych.

Ścianki szczelne składają się z profili układanych naprzemiennie, połączonych ze sobą za pomocą zamków lub dzięki spawaniu. Buduje się je poprzez wbijanie grodzic na odpowiednio przygotowanym do tego podłożu.

Wbijanie larssenów - zalety

Dlaczego warto zdecydować się na obudowę z larssenów wykonanych metodą wbijania? To przede wszystkim stosunkowo krótki czas budowy konstrukcji oraz niższy koszt niż np. w przypadku palisad żelbetowych. Obudowa wykonana z grodzic Larssena jest wytrzymała i bardzo szczelna, dzięki czemu zabezpiecza przed napływem wody gruntowej. Ze względu na niskie osiadanie gruntu, ścianka Larssena może być zamontowana nieopodal wykopu obiektów wrażliwych na osiadanie. Warto również nadmienić, że wbijanie larssenów nie wywołuje drgań, w związku z czym prace mogą być przeprowadzane w pobliżu istniejącej infrastruktury.